Green Key

KeyNews nr. 3 - December '13

KeyNews informerer kort om sidste nyt fra Green Key (Den Grønne Nøgle). Det udsendes 3-4 gange om året. Nyhedsbrevet kan sendes videre til andre relevante personer eller opsættes på personaleopslagstavler. Du kan til- og afmelde nyhedsbrevet ved at sende en mail til: green-key@horesta.dk

I dette nyhedsbrev

  • Miljø har betydning for 60 % af mødeplanlæggere
  • Arp. Hansen tager et grønt spadestik dybere
  • Medlemsmøder om bæredygtig mad den 22-23. januar
  • Grønt i Woco´s strategi for 2014-2016
  • Rart lys i mørket
  • Minikampagne om genbrug af håndklæder
  • European Sustainable Events Conference 28.-30. Januar
  • Danmark med grønne destinationer?
  • Økologi på Nationalmuseet den 20. januar

Hent nyhedsbrevet med billeder i pdf-format.

Miljø har betydning for 60 % af mødeplanlæggere

Kursuslex har igen i år gennemført en analyse blandt danske møde- og eventplanlæggere. Ikke overraskende betyder pris, de fysiske rammer og service meget for valg af mødested. At stedet er miljømærket på den ene eller anden måde har betydning for 57,6 % af de adspurgte, men det spiller kun en afgørende rolle for 0,6 %. 10 % siger, at det har ”stor betydning” og 47 % ”nogen betydning”.

STAY Copenhagen på Islands Brygge er det nyeste medlem af Green Key.

Arp. Hansen tager et grønt spadestik dybere

Arp Hansen har besluttet at gå et spadestik dybere med deres miljøarbejde. Derfor er der udpeget en række nye miljøpersoner for hvert hotel. De mødtes den 21. november på Hotel Imperial, hvor de hørte om, hvordan de kommer videre med miljøarbejdet, og hvad de kan og skal iværksætte på hvert hotel.

I starten af det nye år vil der være individuelle møder på hotellerne, hvor der gås yderligere i dybden med miljøarbejdet med deltagelse af Green Key sekretariatet. Dette sikrer, at miljøarbejdet sættes yderligere i system og for en øget forankring hos de ansatte.


Medlemsmøder om bæredygtig mad den 22-23. januar

HORESTA ønsker - med to medlemsmøder i henholdsvis Randers den 22. januar og København den 23. januar - at sætte fokus på bæredygtig mad og madlavning. Som deltager vil du høre, læse, snakke og smage mad som er mindre miljøbelastende. Du skal være med til at finde 15 gode råd for bæredygtig mad, som du, branchen og HORESTA kan bruge i fremtiden.

Begge arrangementer har sammen dagsorden men er med forskellige indlægsholdere og foregår fra kl. 12 til 16. Vi starter med en frokost, hvor vi skal smage den bæredygtige mad. Mødet den 22. er i Randers Regnskov, mens det den 23. er IDA Mødecenter i København.

Læs mere om møderne...

 

Grønt i Woco´s strategi for 2014-2016

Wonderful Copenhagen har nu præsenteret sin nye strategi for 2014-2016 med det overordnede formål at fastholde hovedstadens turisme på vækstsporet de kommende år. Som en del af strategien har Wonderful Copenhagen under titlen European Green Capital 2014 udarbejdet en detaljeret drejebog til, hvordan Københavns Kommunes store satsning som international miljøby i 2014 kan involvere byens eventscene.

Drejebogen indeholder en række konkrete forslag til, hvordan der kan skabes varige effekter, som rækker ud over 2014 – herunder signaturevents og en grøn miljømærkning af byens events.

 

Rart lys i mørket

Den mørke tid er over os, og det er tid til at tænde mere lys og skabe en hyggelig og dejlig atmosfære for gæsterne.

Udfasningen af glødepærerne er godt for miljøet, men har efterladt nogle lysmæssige udfordringer, da ikke alle energisparerløsninger giver det bedste lys.

Kig efter Ra, når du kigger efter nye lyskilder. Ra-værdien angiver farvegengivelsen og går fra 0 til 100. Jo tættere lyset kommer på 100 jo tættere er det på dagslys. EU har vedtaget at lyskilder skal have minimum Ra 80, og du skal minimum op på Ra 90 for at få en god farvegengivelse. 

Ra-værdien er især vigtig ved belysning af mad og spejle, mens den måske er knap så vigtig på gange, i opholdsrum og udenfor. Halogen og nogle LED giver den bedste farvegengivelse, mens sparerpærer og lysstofrør ligger på mellem Ra 80-85. 

Herudover siger lumen (Lm) noget om lysmængden, mens Kelvin(K) angiver lysfarven i form af koldt eller varmt lys.

Læs mere om belysning på turistvirksomheder…


Minikampagne om genbrug af håndklæder

Alle Green Key hoteller informerer gæsten om muligheden for genbrug af håndklæder. Men flere steder oplever gæsten, at håndklæder som de ønsker at genbruge alligevel bliver udskiftet af rengøringspersonalet.

Green Key gør med en minikampagne opmærksom på dette problem overfor bl.a. rengøringsvirksomheder.

Med forskelligt og målrettet kampagnemateriale - især henvendt til firmaer og rengøringspersonale - påmindes og sikres en procedure, så gæstens miljøindsats følges op og belønnes.

 

European Sustainable Events Conference 28.-30. januar

Eksperter fra alle hjørner af møde- og eventindustrien samles i januar i København for at dele erfaringer samt den nyeste viden omkring integration af bæredygtighed i event- og mødeafvikling. The European Sustainable Events Conference (ESEC) er arrangeret af The Green Meeting Industry Council (GMIC).

ESEC afvikles fra den 28.-30. januar 2014. Førstedagen byder på ekspertindlæg fra ind- og udland. Dag to kører i et mere interaktivt format, hvor der skal findes innovative løsninger fra forskellige brancher. Den 30. januar om eftermiddagen er det muligt at tilkøbe et træningsprogram, med fokus på ISO certificeringen 20121.

ESEC ligger i direkte forlængelse af The FRESH Conference og begge konferencer afholdes på Crown Plaza i København.

Se mere på: www.sustainableeventsconference.dk

 

Danmark med grønne destinationer?

Erhvervs- og Vækstministeriet og HORESTA har holdt møder om udviklingen af grønne destinationer for en række relevante turistaktører.

HORESTA ønsker at styrke og fastholde Danmarks image og position som en grøn og bæredygtig destination for at tiltrække flere gæster fra især mødeindustrien. Da der er efterlyst grønne initiativer til regeringens vækstplan, har HORESTA sendt idekataloget ”Vækst med grøn og bæredygtig turisme” til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervs- og Vækstministeriet og HORESTA har herefter arbejdet videre med ideen om grønne destinationer med henblik på at få det med i vækstplanen. De relevante turistaktører har generelt bakket op om ideen og har på de to møder kommet med forslag og ideer til ordningen. Nu afventes om projektet bliver en del af vækstplanen.

Læs mere: www.horesta.dk/da-DK/Raadgivning/Miljoe-Energi/Groen_turisme/GroenVaekstPlan

 

Økologi på Nationalmuseet den 20. januar

Mandag den 20. januar kan du få styrket din økologividen på Nationalmuseet, og møde over 30 økologiske leverandører til foodservice.

Er du kok eller tjener på café, restaurant eller i en kantine, så mød op til en eftermiddag, som er målrettet dig.

Fra kl. 13-15 er der oplæg om økologi i biografsalen, mens der fra kl. 15-18 er leverandørmesse i forhallen.  Se program og tilmeld dig på: www.okocater.dk/forsiden/nyheder/2013/nov/oekologi-paa-nationalmuseet.aspx