Green Key

Om Green Key / Den Grønne Nøgle

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke. Ordningen er startet i Danmark, men er nu tildelt omkring 2100 virksomheder i over 40 lande.

Green Key gives til virksomheder i turistbranchen, som gør noget ekstra for at beskytte miljøet. En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

I Danmark er der tildelt Green Key til over 200 virksomheder fordelt på hoteller, vandrehjem, konference- og kursussteder, campingpladser, restauranter og idrætsanlæg, og kriterierne er justeret til hver virksomhedstype.

Green Key hører under den internationale miljølæreorganisation FEE og er en selvstændig forening med egne internationale og nationale styregrupper. I Danmark ligger sekretariatet i HORESTA.